Malinda Beck-Friis

Malinda
Beck-Friis

Leg. psykolog och psykoterapeut,
specialist i psykologisk behandling/psykoterapi och
klinisk handledare i KBT

TJÄNSTER

KBT för ångest, tvång, nedstämdhet, stress, sömnsvårigheter, ilska, sociala svårigheter, livskriser eller andra typer av psykiska problem

KBT för barn och ungdomar med psykiska problem eller beteendeproblem. KBT för föräldrar som upplever svårigheter i föräldrarollen. Jag erbjuder även Familj och anhörigstöd.

Kognitiv beteendeterapi för problem relaterade till ADHD, ADD, Aspergers syndrom, övriga autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom/tics eller liknande.
Malinda är en uppskattad föreläsare som föreläser vid flera olika universitet. Hon erbjuder färdiga föreläsningar inom olika områden men ger också skräddarsydda föreläsningar efter era önskemål och behov.

Med beteendeanalys och aktuell behandlingsforskning som grund ges handledning eller konsultation till olika verksamheter: Barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, primärvård, socialtjänst, habilitering och skolhälsovård.

VÄLKOMMEN

Malinda Beck-Friis erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn, ungdomar och vuxna. Privatmottagningen är centralt belägen med närhet till tunnelbana och pendeltåg. Malinda har arbetat med KBT sedan år 2000. Hon har ett stort engagemang i att sprida kunskap om KBT genom handledning av kollegor och undervisning vid olika universitet. Hon är medförfattare i boken ”KBT inom barn och ungdomspsykiatrin”.

Hör av dig för en konsultation där vi skräddarsyr ditt upplägg.
Om du föredrar att ha dina sessioner digitalt erbjudes
också alla tjänster online.

Här finns en sammanställning över de vanligaste frågorna
som kommer upp inför ett möte.