handledning

Malinda har arbetat med handledning av personal inom offentlig och privat verksamhet sedan 2004. Handledningen ges individuellt eller i grupp och är aktiv, strukturerad och fokuserad på utmaningar i behandlingsarbetet. Stöd ges åt personal som arbetar med psykologisk behandling eller liknande förändringsarbete. Handledningen ges även via videolänk för verksamheter i andra delar av landet.

Viktiga delar i handledningen är:
• Utgångspunkt i inlärnings-, social och kognitiv teori
• Beteendeanalys / fallkonceptualisering är bas för förståelse
• Utgångspunkt i personalens behov och aktuell handledningsfråga
• Prioritering bland problemområden
• Stöd i utarbetning av behandlingsplan / plan för insatser
• Övning i tillämpning av KBT-tekniker
• Stöd i att hålla fokus i behandlingen
• Hänsyn tas till verksamhetens förutsättningar
• Stöd i professionell utveckling
• Utbildningsinslag vid behov kring aktuell forskning
• Regelbundna utvärderingar av handledningen

Malinda har en gedigen erfarenhet av behandling och handledning av komplex, psykiatrisk problematik där ofta neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och olika former av autismspektrumstörningar är aktuella. Hon har formell handledarutbildning, är legitimerad psykolog, psykoterapeut i KBT och specialistutbildad psykolog med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi. Handledning ges även via videolänk till personal i andra delar av landet.