TERAPI

FAMILJ/ ANHÖRIGSTÖD

Fastnar ni som familj i destruktiva beteendemönster som ni inte kan bryta? Hamnar ni i återkommande konflikter eller svårigheter att prata med varandra? Har du tufft i din föräldraroll och vet inte riktigt vilken väg du ska gå?

Kanske har du en nära anhörig som kämpar med psykiska problem eller lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har svårt att söka egen hjälp. Ibland har man behov av att bolla med någon kring hur man kan förhålla sig och stötta.

pexels-jonathan-schmer-2520501
pexels-jonathan-schmer-2520501

Mottagningen erbjuder rådgivning eller kognitiv beteendeterapi (KBT) till föräldrar och anhöriga. Hör gärna av er så funderar vi kring ett upplägg som skulle kunna vara hjälpsamt. Sessioner erbjuds även via videolänk.

Som anhörig till en person med olika typer av beteendeproblem eller psykiska problem kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Hur kan man förstå eller påverka familjemedlemmens agerande eller vara ett bra stöd utan att trappa upp de problem som finns? Genom en analys av svåra situationer och utgångspunkt i olika typer av KBT-tekniker arbetar vi med förändring för att till exempel minska konflikter, missförstånd eller eventuella överkrav på anhöriga. Vi fokuserar ofta på att förbättra kommunikationen, stötta vissa typer av beteenden och minska fokus på andra för att på så vis försöka hjälpa. Ibland handlar det om stöd i att få familjemedlemmen att söka behandling. Hur du som anhörig kan ta hand om dig själv, prioritera och hantera stressande situationer är också ett vanligt fokus.

Är du förälder till ett barn kämpar med utagerande beteenden och svårigheter att följa vuxna kan föräldraträning vara en hjälpsam KBT-behandling. Denna typ av behandlingsprogram har i många studier uppvisat gott behandlingsresultat. Genom att fokusera på vilka situationer som blir svåra för barn och föräldrar arbetar vi med behandlingstekniker för att minska mindre effektiva beteenden hos båda. Det handlar framför allt om att öka stunder av mer positivt samspel, att använda föräldrars uppmärksamhet och bemötande av barnet för att minska utagerande och trots. Då kan man öka förutsägbarhet för både barn och föräldrar och man får ett större lugn i vardagen och relationen. Exempel på olika föräldraträningsprogram att läsa mer om är ”De otroliga åren”, ”Helping the Noncompliant Child” och ”Komet”.

Malinda Beck-Friis erbjuder kognitiv beteendeterapi eller rådgivning till familjer som fastnat i destruktiva beteendemönster och anhöriga till personer med psykiska problem. Hon har under många år arbetat med dessa frågor inom barn- och ungdomspsykiatrin och på privat mottagning. Där har Malinda arbetat med KBT både vad gäller familjer, anhörigstöd och gruppbehandling i föräldraträning. Välkomna att ta kontakt för frågor eller att boka tid. Vi gör en bedömning av vad ni kämpar med och rekommenderar sedan behandlingsupplägg.