handledning

Psykiatri

Malinda ger KBT-handledning till personal inom barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. Hon har en mångårig erfarenhet av handledning inom öppenvård, specialistenheter, mellanvård och psykiatrisk avdelning.
Handledningen inom psykiatrin ges i grupp eller individuellt och utgår från inlärningsteori, kognitiv teori, social inlärningsteori och har beteendeanalys som ett återkommande inslag. Personalens behov av stöd i svåra ärenden är i fokus och då det behövs ges pedagogiska inslag kring behandlingstekniker och aktuell forskning. Vi övar på beteendeanalys och färdigheter. Arbetsgruppen är aktiv i att bidra med sina erfarenheter. Malinda har en gedigen erfarenhet av behandling och handledning av komplex, psykiatrisk problematik där ofta neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och olika former av autismspektrumstörningar är aktuella. Hon har formell handledarutbildning, är legitimerad psykolog, psykoterapeut i KBT och specialistutbildad psykolog med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi. Handledning ges även via videolänk till personal i andra delar av landet.