handledning

Socialtjänst

Malinda erbjuder handledning till socialtjänst. I handledningen ges stöd att komplettera verksamhetens bedömningsverktyg. Vi använder analysmodellen beteendeanalys för sortering i ärenden och att avgöra fokus för insatser.

Problemlösning görs kring aktuella frågor om bedömning och behandling eller andra interventioner. Vanliga handledningsfokus är också stöd i att hålla sig till uppdragsbeskrivningar, formulera eventuella målsättningar och samarbeta med andra instanser som psykiatri och skola. Arbetet inom socialtjänsten är ofta tufft med svåra frågeställningar och personalen behöver ofta stöd och validering kring egna reaktioner i hantering av verksamhetens utmaningar. Färdigheter i samtalsmetod och motiverande samtal brukar tränas vid önskemål. Malinda har mångåring erfarenhet av handledning av handläggare och behandlande personal inom Socialtjänsten. Hon är formellt handledareutbildad.

Malinda har en gedigen erfarenhet av behandling och handledning av komplex, psykiatrisk problematik där ofta neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och olika former av autismspektrumstörningar är aktuella. Hon har formell handledarutbildning, är legitimerad psykolog, psykoterapeut i KBT och specialistutbildad psykolog med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi. Handledning ges även via videolänk till personal i andra delar av landet.