handledning

Utbildnings-handledning

Malinda ger KBT-handledning till psykologer och blivande psykoterapeuter under utbildning.

Med grund i inlärningsteori och kognitiv teori handleds studenter i att utveckla sin förmåga till beteendeanalys och psykiatrisk bedömning. Andra fokus i handledningen är träning i samtalsmetod, KBT-teori, kognitiva beteendeterapeutiska behandlingstekniker och ett professionellt förhållningssätt. Under många år har Malinda handlett psykolog- och psykoterapeutstudenter vid bland annat Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Arbetet som utbildningshandledare ställer krav på kontinuerlig vidareutbildning och uppdatering inom en bredd av psykologiska problemområden. Malinda har formell handledarutbildning, är legitimerad psykolog, psykoterapeut i KBT och specialistutbildad i psykologisk behandling / psykoterapi. Handledning ges även via videolänk.

Malinda har en gedigen erfarenhet av behandling och handledning av komplex, psykiatrisk problematik där ofta neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och olika former av autismspektrumstörningar är aktuella. Hon har formell handledarutbildning, är legitimerad psykolog, psykoterapeut i KBT och specialistutbildad psykolog med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi. Handledning ges även via videolänk till personal i andra delar av landet.