UTBILDNING

KBT VID NEUROPSYKIATRI

Malinda är en uppskattad föreläsare som föreläser vid flera olika universitet. Hon erbjuder färdiga föreläsningar inom olika områden men gör också skräddarsydda upplägg efter verksamhetens önskemål och behov. Malinda ger utbildning i bedömning och behandling av ADHD, ADD, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd.

Föreläsning

Många behandlare beskriver en brist på generella förkunskaper kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vad har personer med ADHD eller olika former av autismspektrumstörningar svårt med och vad kan vara styrkor? Hur kan man förstå samverkan mellan olika typer av psykiska problem som depression eller ångest vid dessa grundläggande svårigheter och hur tar de sig uttryck? Hur anpassar man en KBT-behandling till personer med NPF och vilka metoder brukar vara mer eller mindre verksamma? Hur arbetar man med brister i impulskontroll, OCD och sociala färdighetsbrister vid NPF och hur ser KBT vid tics ut? Vad är rimliga förväntningar att ha på förändringsmöjligheter och vad behöver snarare accepteras och anpassas till av omgivningen eller genom patientens egna copingstrategier?

ERFARENHET

Trots att NPF är så utbrett och vanligt hos de patienter vi möter upplever många att området har berörts för lite i de yrkesgrundande utbildningarna. Malinda har arbetar med barn och vuxna med NPF i 20 års tid och brinner för att öka kunskapen på området hos den personal hon möter. Hon har föreläst på området inom skola, psykiatri, socialtjänst och vid olika universitetsutbildningar.

Välkomna att höra av er för funderingar kring upplägg på utbildning.