UTBILDNING

TICS / TOURETTES SYNDROM

Tics kan leda till ett stort lidande och det är ofta svårt att få tillgång till psykologisk behandling. Det är få som behärskar KBT-behandlingen för tics trots omfattande försök att få till en kompetenshöjning på flera håll i världen. Malinda erbjuder utbildning i bedömning och KBT-behandling av tics. En teoretisk grund ges av den biopsykologiska förklaringsmodellen för tics. Vi berör samsjuklighet och tränar på behandlingstekniker såsom habit reversal.

KBT VID TICS

Tics och Tourettes syndrom ses som en av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna men psykologiska förklaringsmodeller förklarar också hur tics ökar och minskar. Evidensen för att KBT är hjälpsam vid tics är god vid studier av både barn och vuxna. Så kallad habitreversal är grunden i det behandlingsprogram som utprövats i störst studier, Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT). Det är egentligen en ganska enkel metod som samtidigt innebär en fin kombination av samspel med klienten, förståelse av ticsens uppbyggnad och att tillsammans utforma motrörelser som motverkar eller dämpar dem. Utlösande situationer för tics och konsekvenser som ökar deras förekomst påverkas med olika KBT-tekniker. Behandlingen kräver kontinuerlig träning och delaktighet av föräldrar när det gäller barn och ungdomar.

STUDIE I KBT AV TICS

Malinda har arbetat mycket med tics hos både vuxna, barn- och ungdomar. Hon har genomfört en behandlingsstudie där en intensivbehandling av tics testades på fem ungdomar och deras föräldrar. Studien gjordes i samarbete med Karolinska Institutet. Förberedelserna inför behandlingsarbetet innebar bland annat deltagande i världens första kongress om Tourettes syndrom och tics, i London 2015. Där fick Malinda möjlighet att diskutera frågor kring behandlingsupplägg med en av upphovsmakarna, Professor Alan Peterson från USA.

Välkommen att höra av er för frågor eller bokning av föreläsning om KBT vid tics.