Terapi

Barn & Unga

Malinda har arbetat med kognitiv beteendeterapi för barn- och ungdomar sedan år 2000. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut i KBT, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. Malinda handleder sedan många år personal inom barn- och ungdomsverksamheter. Hon utbildar också blivande psykologer och psykoterapeuter på området. Malinda är medförfattare i en fackbok på området, KBT inom Barn- och ungdomspsykiatrin, och har nyligen avslutat en mindre studie i intensivbehandling av tics hos barn och ungdomar.

I olika skeden av barndomen kan man fastna i problem så som nedstämdhet, negativa tankar om sig själv eller ångest som till exempel rädsla för att sova själv, vara i sociala situationer, oro för att något farligt ska hända, panikkänslor eller att man inte kan sluta göra tvångshandlingar. Vissa barn har problem med häftiga och ihärdiga ilskeutbrott eller svårigheter att följa vuxna. Ibland hamnar barn och familj i kriser, återkommande konflikter eller skolan blir svår att få att fungera. I dessa lägen kan det vara hjälpsamt att ta kontakt med en professionell person som kan hjälpa till att sortera och stötta ditt barn och dig som förälder att komma vidare. Mottagningen erbjuder psykologisk bedömning och kognitiv beteendeterapi för barn-, ungdomar och deras föräldrar. Det finns även möjlighet till rådgivning för föräldrar och skolpersonal. Mottagningen erbjuder även terapi via videolänk. Vi använder oss av ett säkerhetsklassat program som du enkelt kan ladda ned på din dator.

KBT MED BARN OCH UNGDOM

Många barn och ungdomar kämpar med psykiska problem eller psykisk ohälsa. I terapikontakten är det viktigt att först skapa en bra arbetsrelation. Vi börjar med att ringa in barnets egna lidande och motivation att arbeta med det som är svårt. Utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) gör vi en analys för att förstå vad som gör att problemen hålls vid liv och vad man kan göra för att komma ur svårigheterna. Det kan handla om att träna på saker barnet har svårt för eller undviker, bryta känslomässiga spiraler eller utveckla mer effektiva strategier i kommunikationen med andra. Vi arbetar ofta med att hitta nya vägar att som förälder försöka hjälpa ditt barn eller påverka skolan att stötta på ett mer hjälpsamt sätt.


HUR GÅR DET TILL?

Genom 3-4 bedömningssamtal med dig och ditt barn görs en bedömning av problemen ni kämpar med. Samtalen tar mellan 45 minuter och en timme. Ni intervjuas och får fylla i särskilda formulär för att få en bild av hur problemen ser ut. Beroende på barnets ålder, mognad och typ av problem varierar deltagandet av dig som förälder. Nästa steg är att utforma en behandlingsplan kring vilka fokus behandlingen ska innehålla och hur många sessioner som behövs för att åstadkomma en förändring. Vi utformar tydliga mål som vi återkommer till för utvärdering av hur det går i behandlingen. Terapisessionerna är strukturerade med tydliga fokus. Vi tränar på nya sätt att tänka, bete sig och hittar ofta nya sätt att hantera känslor. Som förälder får du stöd i hur du kan hjälpa ditt barn ur sin problematik genom att stötta nya beteendemönster. Vi kommer överens om meningsfulla sätt att träna det vi arbetar med mellan sessionerna.

Hör gärna av dig för frågor eller funderingar runt det du och ditt barn kämpar med.