OM Malinda

Malinda Beck-Friis Àr legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut i kognitiv
beteendeterapi (KBT), specialist i psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk handledare i KBT.

Malinda erbjuder kognitiv beteendeterapi för barn, ungdomar och vuxna. Hon har varit verksam som psykolog sedan Är 2000 och har en gedigen erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling av olika typer av problem hos bÄde vuxna och barn. Sedan mÄnga Är handleder hon personal i kognitiv beteendeterapi med kommuner och landsting som uppdragsgivare. Hon anlitas regelbundet som förelÀsare och handledare vid flera olika universitet.

I sitt arbete vÀrdesÀtter Malinda hög nÀrvaro, vÀrme, kompetens och professionalitet. Att kunna erbjuda evidensbaserade behandlingsmetoder och handledning pÄ samma principer Àr viktigt. Genom att delta regelbundet i utbildningar och kongresser inom och utanför Sveriges grÀnser fÄr Malinda kompetensutveckling och inspiration.

Malinda Àr medförfattare i en vÀlrenommerad fackbok om KBT för barn. Hon Àr medlem i Sveriges Psykologförbund och Beteendeterapeutiska föreningen dÀr hon varit styrelseledamot och redaktör för medlemstidningen Beteendeterapeuten.

Kompetens

Att söka stöd genom psykoterapi i livets svĂ„rare skeden beskrivs ofta som svĂ„rt och att ”det Ă€r en djungel” att hitta rĂ€tt hjĂ€lp. Det kan vara till stor hjĂ€lp att veta vilken kompetens och erfarenhet man kan efterfrĂ„ga för att öka chansen att hamna hos nĂ„gon med tillrĂ€cklig
kompetens.

Legitimerad psykolog

Psykologutbildningen Àr en femÄrig universitetsutbildning. DÀrefter följer ett Ärs praktik och ansökan till Socialstyrelsen för att fÄ ut legitimation. Utbildningen innehÄller fördjupning i en stor bredd av kunskapsomrÄden som individualpsykologi, gruppsykologi, organisationspsykologi och psykoterapi under handledning. Psykologen stÄr under statlig tillsyn och lyder under patientsÀkerhetslagen. Detta innebÀr en skyldighet att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En psykolog Àr bland annat kompetent att
arbeta med utredning, rÄdgivning, konsultation, psykologisk behandling och handledning.

Klinisk handledare

DÄ man arbetar med psykoterapi behövs regelbunden handledning. För att fÄ kalla sig klinisk handledare i KBT Àr det viktigt att man har gÄtt en formell handledarutbildning pÄ minst 30 universitetspoÀng. Utöver en teoretisk grund i KBT, handledning, grupprocesser, etiska och
juridiska frÄgor innehÄller utbildningen auskultation hos erfarna handledare och handledning pÄ den egna handledningen. En klinisk handledare har kompetens och erfarenhet att möta verksamheter som arbetar med komplex, psykologisk problematik och anpassa handledningen till individuella faktorer hos behandlare sÄvÀl som organisatoriska förutsÀttningar.

Legitimerad psykoterapeut

Psykoterapeututbildningen Àr precis som psykologutbildningen legitimationsgrundande. Detta innebÀr att legitimationen Àr en garanti för att man har de kunskaper, fÀrdigheter och egenskaper som krÀvs för yrket. Psykoterapeuten lyder ocksÄ under patientsÀkerhetslagen. Utbildningen Àr en treÄrig vidareutbildning som ger fördjupad kunskap i psykoterapi och trÀning i psykoterapi under handledning.

Specialist i psykologisk behandling och psykoterapi

Specialistutbildningen Àr en vidareutbildning till psykologutbildningen och har utarbetats av Sveriges Psykologförbund. En fördjupning inom psykologisk behandling och psykoterapi Àr en av 10 förekommande inriktningar. Utbildningen syftar bland annat till att erbjuda en högkvalitativ psykologkompetens, ge effektivare metoder till behandlingsomrÄdet och ökad möjlighet att bedriva evidensbaserad praktik.

Specialistarbete om tics

Behandlingsstudie

Tics kan leda till ett stort lidande och det Àr ofta svÄrt att fÄ tillgÄng till psykologisk behandling. Det Àr fÄ som behÀrskar KBT-behandlingen för tics trots omfattande försök att fÄ till en kompetenshöjning pÄ flera hÄll i vÀrlden. Evidensen för att KBT Àr hjÀlpsam vid tics Àr god vid studier av bÄde barn och vuxna. SÄ kallad habitreversal Àr grunden i det behandlingsprogram som utprövats i störst studier, Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT). Malinda har genomfört en behandlingsstudie dÀr en intensivbehandling av tics utformades och testades pÄ fem barn och deras förÀldrar. Studien gjordes i samarbete med Karolinska Institutet och visade lovande resultat pÄ att ticsbehandling i intensivformat kan vara effektiv för att minska tics. Forskning om intensivbehandling av tics hade ditintills endast genomförts vid ett fÀrre antal fall i vÀrlden.

SEPARATIONSÅNGEST

Författare

SeparationsÄngest Àr den vanligast förekommande Ängeststörningen hos barn under 12 Är men kan Àven orsaka lidande upp i vuxen Älder. Att kunna bli mer sjÀlvstÀndig i förhÄllande till sina förÀldrar Àr en naturlig del av uppvÀxten som stundtals kan bli smÀrtsam. Vid separationsÄngest har en rÀdsla för att skiljas frÄn eller vara utan förÀldern/förÀldrarna blivit sÄ stark att den Àr lÄngt utöver vad som Àr rimligt bland jÀmnÄriga. DÄ problemen Àr som störst kan det vara svÄrt att vara i skolan eller umgÄs med kompisar utan förÀldrarnas nÀrvaro. I sin lindrigaste form kan barnet ha svÄrt att somna sjÀlv i eget rum. DÄ barnet har börjat uppleva höga nivÄer av Ängest Àr det ofta svÄrt att vÀnda detta pÄ egen hand. Forskning har visat att de psykologiska behandlingar som har evidens vid separationsÄngest Àr KBT i olika format, individuell, i grupp, familjeinriktad eller insatser enbart till förÀldrar.

 

KBT inom barn och ungdomspsykiatrin Àr en av de mest anvÀnda svenska fackböckerna inom omrÄdet. Den ger utförliga beskrivningar av bedömning och behandling inom de problemomrÄden som KBT har evidens för hos barn och ungdomar. Malinda har skrivit kapitlet om separationsÄngest, ett omrÄde som för första gÄngen forskats pÄ med specifika studier under 2010-talet.