handledning

Habilitering

Malinda erbjuder handledning till habilitering. Stöd ges i behandlingsarbetet och den teoretiska utgångspunkten är tillämpad beteendeanalys såväl som en förkunskap kring funktionsnedsättningarna ADHD/ADD, autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Vi berör ofta också förhållningssätt till viktiga samarbetspartners och nätverk samt planering och prioritering av olika insatser. I arbetet med barn- och ungdom är behandlingsinsatser riktade till föräldrar en viktig del. Malinda har en lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi samt psykologiska och pedagogiska habiliterande insatser för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har länge handlett personal som arbetar med denna patientgrupp där relaterade, allvarliga, psykiska problem och svårigheter att delta i sysselsättning eller skola ofta förekommer.