KOGNITIV
BETEENDETERAPI

Lider du av ångestproblem, nedstämdhet, sömnproblem eller problem med ilska?
Kanske hindras du från att göra saker som är viktiga för dig. Har du stressymtom
och vet inte hur du ska kunna börja må bättre igen? Lider du av smärta eller andra
kroppsliga symtom som på olika sätt begränsar dig? Har du svårigheter att
hantera sociala relationer eller en ny livsfas?

beach-beach-front-blue-ocean-2078450

Ibland vet man inte riktigt vad som är problemet men  känner att det skulle behövas hjälp av någon utomstående. Malinda erbjuder KBT för vuxna, barn och ungdomar. Hon är legitimerad psykolog, psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. Det går bra att höra av sig både som privatperson och arbetsgivare. För frågor eller för att boka tid välkomna att höra av er. 

OM KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. Samspelet mellan dig och den miljö du lever i är en viktig del för att förstå de problem du vill ha hjälp med. Fokus i behandlingen är faktorer i nuet som håller problemen vid liv. Genom att påverka tankar, beteenden och känslor försöker vi åstadkomma en förändring. Det kan handla om att ändra felaktiga tolkningar av egna känslomässiga reaktioner som farliga och därmed minska panikattacker eller att bryta ned beteenden i flera steg vid omfattande uppskjutandeproblem. Behandlingen grundar sig på aktuell forskning om vilka strategier som har visat sig påverka olika typer av problem. Ibland innebär det att minska destruktiva beteenden och andra gånger att lära sig nya strategier. I terapin pågår ett öppet och tydligt samarbete mellan dig och din terapeut. Genom förändring strävar vi efter att öka nöjdhet med dig själv och ditt liv.

Hur går det till?

Vi träffas oftast tre sessioner för att göra en noggrann analys av just dina problem och din livssituation. Därefter återges en sammanfattande bedömning om vad du kämpar med och ett förslag på upplägg av terapin vad gäller längd, behandlingsfokus och vilka behandlingstekniker vi kommer att arbeta med. Vi formulerar behandlingsmål som behandlingen utgår ifrån. Terapisessionerna har en tydlig struktur och ett specifikt fokus enligt den behandlingsplan vi kommit överens om. Förändringsarbetet pågår även mellan sessionerna med hemuppgifter där du arbetar vidare med det vi har som fokus i terapin. Behandlingen utvärderas regelbundet. Vi erbjuder även behandling via en säkerhetsklassad videolänk.

BEHANDLINGSEFFEKT FÖR KBT

KBT har visat sig ha god behandlingseffekt inom ett flertal olika områden såsom vid:

 • Nedstämdhet
 • Stress
 • Ilska
 • Smärta
 • Sömnproblem
 • Sexuella problem
 • Självskadande beteenden
 • Ätstörningar
 • Ångest
 • Tvångsproblem
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Oro
 • Specifika fobier
 • Kräkrädsla
 • Posttraumatisk stress