handledning

PRIMÄRVÅRD

Malinda erbjuder KBT-handledning för personal inom första linjens psykiatri. Primärvården är en verksamhet som utsätts för återkommande förändringar av riktlinjer vilket ställer krav på flexibilitet i att möta dessa.

Med beteendeanalys som grund ges stöd i frågeställningar kring bedömning och diagnostik utifrån en rad olika problemområden vad gäller psykologiska problem så väl som kontextuella faktorer. KBT-handledningen innehåller också träning i KBT-tekniker och uppdatering kring behandlingsforskning. Ett vanligt fokus i handledningen är stöd i att genomföra behandlingsplaner för en avgränsad KBT-insats. Stöd ges också i vad som behöver remitteras till psykiatrin eller hanteras av andra samarbetspartners som skola eller socialtjänst.

Malinda har en lång erfarenhet av handledning inom primärvården och gedigen kunskap på området som legitimerad psykolog, psykoterapeut i KBT, specialistutbildad inom psykologisk behandling / psykoterapi och formellt handledarutbildad. Handledningen ges även via videolänk för verksamheter i andra delar av landet.