UTBILDNING

ANPASSNING AV KBT TILL BARN OCH UNGDOM

Malinda är en uppskattad föreläsare som föreläser vid psykolog- och psykoterapeututbildningar vid flera olika universitet. Hon erbjuder färdiga föreläsningar inom olika områden men ger också skräddarsydda upplägg efter verksamhetens önskemål och behov.

Att arbeta med KBT med barn, ungdomar och deras familjer är både roligt, dynamiskt och ställer höga krav på förkunskaper inom området. Hur gör man egentligen en beteendeanalys som inkluderar flera personers tolkningar, känslomässiga reaktioner och inlärda beteendemönster som förstärks på olika sätt? Hur arbetar man med patienter som inte sökt terapi på eget initiativ och har svårt att se de negativa konsekvenser deras dåliga psykiska mående får? Hur kan man anpassa KBT-behandlingens psykoedukation, behandlingsrational och behandlingstekniker så att det matchar barn och ungdomar med olika mognadsnivåer? Är behandlingsprogram för barn en kopia av vuxenprogrammen? Hur skiljer de sig annars åt i innehåll och utförande? I vilken ordning ska man prioritera bland olika problemområden som patienten och familjen kämpar med? Vilken roll ska föräldrar ha i behandlingen och varför? Dessa och många andra frågor fördjupar vi oss i och tränar på analysmodeller såväl som terapeutiska färdigheter.

Malinda har under många år undervisat i anpassning av KBT till barn, ungdomar och deras föräldrar. Hon har också skrivit i en sammanfattande fackbok inom barnområdet, KBT inom Barn och Ungdomspsykiatrin (2017).

Hör gärna av er för att diskutera funderingar eller utbildningsupplägg.