Utbildning

Föreläsningar

Malinda är en uppskattad föreläsare som under många år föreläst vid psykolog-, grundläggande psykoterapeut-, psykoterapeututbildningar, inom skola, psykiatri och socialtjänst.

Psykologisk bedömning och behandling eller förändringsarbete är områden som konstant utvecklas och ny kunskap växer fram. Det är sällan möjligt för personal att hinna läsa på tillräckligt och många upplever kunskapsluckor inom flera arbetsområden. Fördjupande föreläsningar kan vara värdefulla komplement till klinisk handledning. Andra gånger blir det en viktig påfyllnad till personal på till exempel planeringsdagar. En föreläsning kan hjälpa till att öka olika personalgruppers förståelse kring en gemensam klientgrupp.

Malinda erbjuder återkommande och skräddarsydda föreläsningar efter er verksamhets önskemål och behov. Hör gärna av er för funderingar kring önskemål eller idéer om kompetensutveckling av er personal.

Återkommande föreläsningar:

URVAL AV TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

 • Terapeutverktyg: Hur bli en mer effektiv psykoterapeut?
 • Introduktion i KBT
 • Beteendeanalys, en fördjupning
 • Dialektisk beteendeterapi för ungdomar, en introduktion
 • Kedjeanalys vid DBT hos ungdomar
 • KBT vid komplex psykiatrisk problematik
 • Färdighetsträning i KBT vid depression och självskada hos tonåringar.
 • Att bemöta ångest, påfyllnad kring bedömning och behandlingstekniker
 • Anpassning av KBT för barn- och ungdom
 • KBT vid depression hos barn och ungdomar: Metodfärdigheter
 • Generaliserad oro hos barn och ungdomar
 • Bedömning och behandling av tics
 • KBT vid kriminella beteenden hos ungdomar
 • KBT inom skola: Hur göra beteendeanalyser över svåra situationer och arbeta med förändringsarbete?
 • Neuropsykiatriska problem, baskunskaper och förhållningssätt
 • KBT inom socialt arbete
 • Föräldraträning, vid utagerande och trots hos små barn
 • Social färdighetsträning för synskadade med NPF