Kognitiv Beteendeterapi
mer info
KBT för ångestproblem, nedstämdhet, stress, sömnsvårigheter, ilska, smärta, sociala svårigheter, livskriser eller liknande.

Neuropsykiatriska problem
mer info
Kognitiv beteendeterapi för problem relaterat till ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller liknande.

Barn, ungdom och föräldrar
mer info
KBT för barn och ungdomar med psykiska problem eller beteendeproblem. KBT till föräldrar som upplever svårigheter i föräldrarollen.

Handledning
mer info
Med
beteendeanalys
och aktuell behandlingsforskning som grund ges handledning i KBT till personal.

Anhörig / Familj
mer info
KBT / rådgivning
till familjer där man fastnat i destruktiva beteendemönster eller anhöriga till personer med omfattande beteendeproblem.

Utbildning
mer info
Utbildning i kognitiv beteendeterapi - beteendeanalys, KBT med barn och ungdom, specifika psykiatriska problem m.m.

Varmt välkomna!

MALINDA BECK-FRIIS KBT PRAKTIK AB erbjuder kognitiv beteendeterapi för barn, ungdomar och vuxna samt handledning av personal och utbildning i kognitiv beteendeterapi. För att förstå och förändra olika typer av problem används vetenskapligt utprövade metoder. Malinda har lång erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling av både barn och vuxna. Under många år har hon också handlett och utbildat kollegor i kognitiv beteendeterapi. Terapimottagningen är väletablerad och ligger i centrala Stockholm, nära tunnelbana.

MALINDA BECK-FRIIS är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) och handledarutbildad i KBT och är aktiv som handledare bland annat vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Välkommen att höra av dig med frågor eller för att boka tid.


Nyhet vid svåra exponeringsbehandlingar

Melanie Harned, som forskar tillsammans med Marsha Linehan vid University of Washington i Seattle, höll i augusti en tvådagars workshop om kognitiv beteendeterapi. Inriktningen var ”prolonged exposure” anpassad till personer med Borderline personlighetsstörning.

Det var verkligen lärorikt att få se exempel på hur man kan anpassa både exponeringsbehandling och kognitiva interventioner för den här patientgruppen. Terapeuten var tydligare och använde till viss del sina egna reaktioner på klientens upplevelser för att validera klienten. Under workshopen erbjöds också exempel på stöd i ”coping” och reglering av känslor vid exponering. En del av dessa tekniker kommer att presenteras i Marsha Linehans tillskott till tidigare DBT-färdigheter. En manual vi med spänning väntar på.