Utbildning

Vill du eller medarbetarna i din organisation förbättra era kunskaper i beteendeanalys, anpassning av KBT till barn- och ungdom eller neuropsykiatriska svårigheter?
Kanske vill ni utveckla er specialistkompetens i kognitiv beteendeterapi med specifika psykiatriska problem så som olika typer av ångesttillstånd, depressioner eller problem med ilska.

Företaget erbjuder utbildning och föreläsningar som skräddarsys utifrån er verksamhet och aktuella utvecklingsområden. Möjlighet finns att kombinera handledning med särskilda utbildningsmoment. Då kan vi fördjupa personalgruppens kompetens i ökad utsträckning.

Malinda Beck-Friis har en gedigen erfarenhet av att utforma och hålla i utbildning för yrkesverksamma personer samt universitetsstudenter. Stor vikt läggs vid att undervisningen innehåller praktisk tillämpning, konkreta exempel och fokus på det som är kliniskt relevant vid arbete med komplexa ärenden och frågeställningar.

Hör gärna av er för frågor och funderingar gällande utbildning.