KBT för Barn, ungdom och föräldrar

Malinda Beck-Friis erbjuder kognitiv beteendeterapi för barn-, ungdomar och deras föräldrar. I vissa fall kan det vara aktuellt att bara arbeta utifrån er som föräldrar genom föräldrastöd, föräldraträning eller så kallad ”parent training”. Malinda Beck-Friis har mångårig erfarenhet av kognitiv beteendeterapi med barn- och ungdomar. Hon handleder olika verksamheter i KBT med barn och ungdomar och utbildar blivande psykoterapeuter på området.

KBT SOM KONSTRUKTIV HANDLINGSPLAN

I olika skeden av barndomen kan man fastna i problem så som ledsenhet / depression, negativa tankar om sig själv, ilskeutbrott, trotsproblem eller olika typer av ångest. Ofta handlar det också om problem mellan barnet och dess omgivning, konflikter i familjen, svårigheter med kamrater eller skolrelaterade svårigheter. Utifrån KBT arbetar vi med att förstå vad som gör att problemen inte försvinner utan ofta ökar och vad man kan göra för att komma ur svårigheterna. Det kan handla om att träna på saker barnet har svårt för eller undviker, hitta nya väga att som förälder försöka hjälpa ditt barn eller påverka andra vuxna i barnets omgivning i att stötta ditt barn på ett mer hjälpsamt sätt.

UPPLÄGG AV BEHANDLINGEN

Genom 3-4 bedömningssamtal med ditt barn och dig som förälder görs en bedömning av problemen ni sökt för och barnets livssituation i stort. Beroende på barnets ålder och mognad varierar deltagandet av dig som förälder. Nästa steg är att utforma en behandlingsplan kring vilka fokus behandlingen ska innehålla och hur många behandlingssessioner som behövs för att åstadkomma en förändring. Vi utformar tydliga mål som vi återkommer till under behandlingen.

Har du som förälder frågor eller funderingar går det bra att ringa på 0704 - 97 72 72 eller ta kontakt via mail: info@malindabeck-friis.se