Neuropsykiatriska problem

Neuropsykiatriska problem så som ADHD eller Aspergers syndrom kan ofta leda till problem i vardagen eller upplevda begränsningar i livet. Det kan röra sig om svårigheter att få saker gjorda, planera arbete, skola, privatliv eller brister i impulskontroll. Har man svårigheter med sociala relationer kan det leda till nedstämdhet, isolering eller återkommande konflikter. Många anhöriga kan ha svårt att förstå vad problemen innebär och hur man kan vara ett bra stöd.

KBT VID NEUROPSYKIATRISKA PROBLEM

Malinda Beck-Friis har under många år arbetat med utredning och behandling av barn och vuxna med neuropsykiatriska svårigheter inom landsting och privat vård. Hon erbjuder kognitiv beteendeterapi för vuxna och barn som har svårigheter kopplat till neuropsykiatriska problem som Aspergers syndrom (lindrigare autismspektrumstörning), ADHD, ADD eller Tourettes syndrom.

VERKTYG FÖR EN BÄTTRE LIVSSITUATION

Genom kognitiv beteendeterapi och en gedigen kunskap i neuropsykiatriska svårigheter arbetar vi med att öka förståelsen för vilka styrkor, svårigheter som finns och situationer som brukar bli knepiga. Vi tränar in verktyg för att få vardagen att fungera bättre och öka nöjdhet med livet i stort. Det kan till exempel handla om planering, problemlösning, hantering av konflikter eller att ta tag i viktiga saker i livet. Ibland behöver vi också göra anpassningar i arbete eller skola för att man ska kunna fungera på ett bra sätt. Ofta behöver också föräldrar eller partners vägledning i hur de kan vara ett bra stöd.

Välkommen att ta kontakt för att ställa frågor eller boka tid.