Företaget erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn, ungdomar och vuxna med olika typer av psykiska problem eller problematiska beteenden. Vanliga problem som berörs är ångest, depression, ilska, kroppsliga besvär, sömnproblem, stress, ADHD, Aspergers syndrom, problem i föräldrarollen och problem med sociala relationer.

Läs mer om KBT

Mottagningen är väletablerad och ligger i Vasastan. Sida vid sida arbetar ett antal legitimerade psykologer med inriktning mot kognitiv beteendeterapi.

UPPLÄGG AV TERAPIN

Kontakten inleds vanligen med tre bedömningssamtal där problemen och vad som håller dem vid liv kartläggs. Vi gör också en bedömning av den nuvarande livssituationen och hur det har varit tidigare. Då det behövs tar vi även med anhöriga i delar av bedömningen eller i terapin. I slutet av bedömningen görs en överenskommelse om fortsatt kontakt.

En tydlig plan utarbetas för vilka fokus terapin ska innehålla och ungefär hur länge det gemensamma arbetet ska pågå. Terapisessioner en gång i veckan är ett vanligt upplägg. Ibland ses vi varannan vecka.

Mellan terapisessionerna arbetar man med att etablera nya beteende- och tankemönster i de situationer där problemen brukar uppstå. Efter en tid utvärderar vi förändringsarbetet utifrån de mål som satts upp. Då vi avslutar terapin görs ett program för att vidmakthålla nya beteende- och tankemönster.

Välkommen att höra av dig för att ställa frågor eller boka tid.