Kognitiv Beteendeterapi

 • Lider du av ångestproblem, nedstämdhet, sömnproblem eller problem med ilska?
 • Kanske hindras du från att göra saker som är viktiga för dig.
 • Lider du av smärta eller andra kroppsliga symtom som på olika sätt begränsar dig?
 • Svårigheter att hantera sociala relationer eller en ny livsfas?

Ibland vet man inte riktigt vad som är problemet men känner att man skulle behöva hjälp av någon utomstående att reda i det.

Malinda erbjuder kognitiv beteendeterapi för vuxna, barn och ungdomar. Det går bra att höra av sig både som privatperson och arbetsgivare.
För mer information kring att söka terapi.

 

OM KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på inlärningspsykologi, social psykologi och kognitiv teori. Utmärkande för KBT är:

 • Terapin grundar sig på en noggrann analys för just dina problem och din livssituation. Vi gör en så kallad beteendeanalys. Samspelet mellan dig och den miljö du lever i är en viktig del för att förstå de problem du vill ha hjälp med.
 • I terapin pågår ett öppet och tydligt samarbete mellan dig och din terapeut.
 • Behandlingen grundar sig på aktuell forskning om vilka metoder som påverkar olika typer av problem. Genom att påverka tankar, beteenden och känslor försöker vi åstadkomma en förändring. Det kan handla om att minska destruktiva beteenden eller att lära sig nya. Genom förändring strävar vi efter att öka nöjdhet med dig själv och ditt liv.
 • Terapisessionerna har en tydlig struktur och specifikt fokus enligt den behandlingsplan vi kommit överens om.
 • Arbetet pågår även mellan sessioner, där problemen uppstår, med så kallade hemuppgifter.
 • Behandlingen utvärderas regelbundet.

KBT har visat sig ge god behandlingseffekt på problem som:

 • Nedstämdhet
 • Stress
 • Ilska
 • Smärta
 • Sömnproblem
 • Sexuella problem
 • Självskadande beteenden
 • Ångest

Olika typer av ångestproblem där KBT visat sig vara effektivt är:

 • Tvångsproblem
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Oro
 • Specifika fobier
 • Kräkrädsla
 • Posttraumatisk stress

För frågor eller för att boka tid hör av dig på 0704-97 72 72, info@malindabeck-friis.se.