Handledning

HANDLEDNING TILL PERSONAL

Genom att erbjuda handledning i kognitiv beteendeterapi stöttas personal som arbetar med psykologisk behandling eller liknande förändringsarbete. Handledning ges i grupp eller individuellt.

HUR ARBETAR VI?

  • Beteendeanalysen är ett viktigt verktyg.
  • Prioriterar bland problemområden och utarbetar förslag på behandlingsplan.
  • Övar på tillämpning av KBT-metoder och att hålla fokus i behandlingen.
  • Tar hänsyn till verksamhetens förutsättningar.
  • Ger stöd i professionell utveckling.
  • Uppdaterar kunskap kring aktuell behandlingsforskning.
  • Utvärderar återkommande handledningen.

REFERENSER

Pågående eller tidigare handledningsuppdrag är barn- och vuxenpsykiatriska mottagningar inom Stockholms läns landsting, Norrköpings läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, landstinget Västmanland och Stockholms stad.

UTBILDNINGSHANDLEDNING

Malinda Beck-Friis KBTpraktik AB erbjuder utbildningshandledning till verksamheter som ger utbildning i kognitiv beteendeterapi på grundläggande psykoterapiutbildning och vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi. Handledning ges till psykologstudenter vid Karolinska institutet och Stockholms universitet.

För frågor gällande handledningsuppdrag ta gärna kontakt.