Verksamheten grundades 2004 och drivs av Malinda Beck-Friis, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt klinisk handledare i kognitiv beteendeterapi (KBT).

Malinda Beck-Friis har varit verksam som psykolog sedan år 2000 och har en gedigen erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling av psykiska problem hos både vuxna och barn med deras familjer.

Med en bred kompetens inom en mängd olika psykologiska problemområden erbjuds kognitiv beteendeterapi för problem så som ångest, depression, ilska, kroppsliga besvär, sömnproblem, stress, ADHD, Aspergers syndrom, föräldraproblem, familjerelaterade problem samt stöd till anhöriga till personer med svåra psykiska problem. Malinda har mångårig erfarenhet av handledning av personal inom barn- och vuxenpsykiatri, socialtjänst, skolhälsovård och behandlingshem.

Malinda Beck-Friis är medlem i Sveriges Psykologförbund, Beteendeterapeutiska föreningen och Föreningen för Sveriges KBT-psykologer.

MALINDA BECK-FRIIS ERBJUDER

  • Kognitiv beteendeterapi för vuxna
  • Kognitiv beteendeterapi för barn- och ungdomar
  • KBT / rådgivning till familj eller anhöriga till personer med psykiska problem
  • Handledning i kognitiv beteendeterapi till individer eller arbetsgrupper
  • Utbildning i kognitiv beteendeterapi

KOMPETENS

Legitimerad psykolog
Psykologutbildningen är en bred femårig utbildning med ett års påföljande praktiktjänstgöring. I utbildningen ingår det första steget i en specialistutbildning i psykoterapi. Malinda Beck-Friis utbildades vid Uppsala universitet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Socialstyrelsen utfärdar legitimationen för godkända studenter.

Legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi
Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning för att få specialistkompetens i psykoterapi. Utbildningen innefattar 60 poäng och sträcker sig över tre år på halvtid. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen för godkända studenter. Malinda Beck-Friis utbildades vid Uppsala Universitet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi.

Klinisk handledare i kognitiv beteendeterapi
Handledarutbildning i kognitiv beteendeterapi är en vidareutbildning för legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning i kognitiv beteendeterapi. Även detta är en universitetsutbildning och den sträcker sig över ett och ett halvt år på halvtid. Med denna titel har man rätt att handleda psykologstudenter vid universitetets psykologutbildning och vidareutbildning i psykoterapi. Malinda Beck-Friis utbildades till handledare vid Stockholms universitet.

Kontinuerlig vidareutbildning
Genom att löpande besöka så kallade workshops med världsledande forskare och behandlare uppdateras kompetensen kring aktuell forskning och nya behandlingsrön.