Anhörig / Familj

Har ni som familj fastnat i destruktiva beteendemönster som ni inte kan bryta?
Hamnar ni i återkommande konflikter eller svårigheter att prata med varandra?


Som anhörig till en person med olika typer av beteendeproblem eller psykiska problem kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Hur kan man förstå eller påverka familjemedlemmens agerande eller vara ett bra stöd utan att trappa upp de beteendeproblem som finns? Genom beteendeanalys och olika typer av KBT-tekniker arbetar vi med förändring för att till exempel minska konflikter, missförstånd eller eventuella överkrav.

Malinda Beck-Friis erbjuder kognitiv beteendeterapi eller rådgivning till familjer som fastnat i destruktiva beteendemönster och anhöriga till personer med omfattande psykiska problem. Malinda har under många år arbetat med familjer med olika typer av svårigheter och anhöriga till personer med svåra psykiatriska problem.

Välkommen att ta kontakt för att ställa frågor eller boka tid.